Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:

  • mensen geboren in 1956 en 1957
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
    • mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
    • mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

Deze groep heeft zijn eerste vaccinatie gehad op 2 april, vooralsnog staat voor hen de 2e vaccinatie gepland op vrijdag 11 juni 2021.

Hierna komen de mensen geboren in 1958, 1959 en 1960 aan de beurt. Ook kunnen we met dit vaccin de niet-mobiele thuiswonende patiënten gaan vaccineren. Het AstraZeneca vaccin kan nu ook worden ingezet voor 65-plussers. Wij weten nog niet wanneer voor deze groep vaccins beschikbaar gaan komen.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona? In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.  Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Geen AstraZeneca vaccinaties meer voor mensen jonger dan 60 jaar

Op vrijdag 2 april heeft het ministerie van VWS besloten om per direct (2 april) het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca stop te zetten voor mensen jonger dan 60 jaar (geboren in 1961 of later). Dit besluit is genomen nadat er in Nederland vijf meldingen van trombose en verlaagde bloedplaatjes zijn gedaan bij bijwerkingencentrum Lareb.

Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. Die stelt dat dit veilig kan omdat risico’s op gezondheidsschade door corona bij 60-plussers veel groter is dan het risico op de gemelde zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Ook worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen geboren in 1961 of later.

Ik heb al 1 prik met AstraZeneca gehad, hoe gaat het nu verder met mijn 2e prik?

Alle mensen die al een 1e prik met AstraZeneca hebben gehad, krijgen ook hun 2e prik met AstraZeneca. Het geboortejaar maakt hierbij niet uit. Dat is ook het advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft aan geen reden te zien om de vaccinatiereeks niet af te maken. Er zijn nog geen meldingen bekend van de zeer ernstige bijwerking na een tweede prik. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande bronnen: