Assistentes bevallen

Zoals u wellicht bekend is, zijn drie van onze collega’s afgelopen zomer bevallen. Marit en Dominique hebben een gezonde zoon gekregen en Marlies een gezonde dochter.

Het looprecept

Kraggenburg, Luttelgeest, Marknesse – Samen op Stap.

Bewegen is gezond en 30 minuten bewegen per dag levert al zoveel gezondheidswinst op!

Bewegen is een medicijn en daarom willen we starten met “Het Looprecept”. Uit onderzoeken blijkt dat bewegen een van de beste medicijnen is bij veel verschillende diagnoses, die wij als huisarts dagelijks voorbij zien komen in de praktijk.

We willen als huisartsenpraktijk samen met u gaan starten met wekelijks een half uur wandelen op de donderdagochtend van kwart over elf tot kwart voor twaalf.

We starten op donderdag 7 november op de parkeerplaats bij het gezondheidscentrum Marknesse, Emmeloordseweg 2a.

Wandelt u met ons mee?!

Griepvaccinatie 2019

Huisartsenpraktijk Marknesse:

  • Maandag 18 november         14.30 – 16.00 uur
  • Donderdag 21 november      14.30 – 16.00 uur en 17.00 – 19.00 uur

‘De Bosfluiter’ in Luttelgeest:

  • Maandag 18 november         10.30 – 11.30 uur

‘Het Klokhuis’ in Kraggenburg:

  • Dinsdag 19 november            10.30 – 11.30 uur

Verzorgingshuis ‘De Markehof’:

  • Donderdag 21 november       11.15 – 12.00 uur

Als u niet in staat bent om te komen, wilt u dan een afspraak maken met de praktijkassistente?

!!!GRAAG DE UITNODIGING MEENEMEN!!!

Nieuwe huisarts in opleiding

 

Beste patiënten van huisartsenpraktijk Marknesse,

 

Van september 2018 tot en met november 2019 zal ik aanwezig zijn om het eerste jaar van de opleiding tot huisarts te volgen. Met dit briefje wil ik u dat laten weten en mijzelf kort voorstellen.

 

In 2016 ben ik afgestudeerd als arts. Hierop heb ik een jaar gewerkt op de afdeling longziekten in het Medisch Centrum Leeuwarden. Het afgelopen jaar heb ik nog een jaar op de spoedeisende hulp gewerkt in Hoogeveen.

Aankomend jaar zal ik langzaam maar zeker zelfstandiger consulten voeren en visites doen. Ook kunt u mij op de huisartsenpost tegenkomen. Ik werk op woensdag tot en met vrijdag op de praktijk.

 

Ik hoop op een goed contact en als u mij iets mee wil geven voor mijn opleiding dan hoor ik dat natuurlijk ook graag!

 

Luuk Vermei

Online mogelijkheden

Huisartspraktijk Marknesse nodigt u van harte uit uw eigen zorgdossier te openen op MijnGezondheid.net. Op dit internetportaal van de praktijk krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische en medicatiedossier. Verder kunt u: herhaalmedicatie aanvragen, een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts en een e-Consult aanvragen (voor niet spoed eisende vragen).

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Bent u ouder dan 16 jaar en staat u ingeschreven bij onze huisartspraktijk? Dan kunt u een dossier openen op MijnGezondheid.net. Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl.

MijnGezondheid.net (MGn) is een goed beveiligd, persoonlijk online zorgdossier. Zo vergroten wij onze bereikbaarheid en geven wij u meer mogelijkheid om echt inspraak te hebben in uw eigen behandeling.

Voor toegang tot MijnGezondheid.net klikt u in het menu aan de rechterkant op “Online diensten”.

Psychologische hulpverlening voor kinderen

Cisca MulderMijn naam is Cisca Mulder, NVO Orthopedagoog-Generalist. Sinds deze zomer kunt u mij op donderdag zien in de Huisartsenpraktijk Marknesse. Mijn functie binnen de praktijk is die van POH-GGZ-Jeugd. Bij mij komt u als u problemen ervaart in de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Dan geef ik advies, begeleiding en behandeling en richt me op ouders, gezin en omgeving. Tieners en jong volwassenen, die problemen ervaren, kunnen ook terecht bij mij.

Kwaliteitsverbetering

NPA certificaat

Binnen onze praktijk streven wij continue naar verbetering. Daarvoor hebben we verschillende trajecten lopen.

De praktijk is NHG geaccrediteerd:

De NHG Praktijk Accreditering is een, door het Nederlands Huisartsen Genootschap opgerichte, onafhankelijke accrediteringsorganisatie. Deelnemende praktijken worden getoetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. De mening van patiënten wordt daarin expliciet betrokken. Er wordt bij de deelnemende praktijken gewerkt aan aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg. Problemen worden hierbij door het hele team aangepakt met concrete verbeterplannen.

Patiënten enquête:

Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met onderzoeksbureau ARGO uit Groningen een patiënten enquête gehouden (“Door Cliënten Bekeken”). Dit bestond uit twee delen:

  1. Een anonieme vragenlijst die via internet kon worden ingevuld. Veel patiënten hebben de moeite genomen om deze vragenlijst in te vullen.
  2. Het organiseren van een patiëntenpanel. Deze bijeenkomst hebben we in november gehouden onder leiding van Peter van Linschoten (werkzaam bij ARGO). Hieraan hebben 8 patiënten uit onze praktijk deelgenomen. Voor ons was het de eerste keer dat wij op deze manier met onze patiënten in gesprek waren. Vooraf dus voor ons ook best even spannend. Het bleek een hele prettige en leerzame middag voor ons. We kregen veel bruikbare tips waarmee we zeker aan de slag kunnen om onze zorgverlening en voorzieningen in de praktijk te verbeteren.

Ons eerste en voor u meest zichtbare verbeterpunt zal zijn het realiseren van e-consult in 2015. Hiermee willen we onze bereikbaarheid verder verbeteren. Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de patiënten enquête hartelijk bedanken. Uw opmerkingen en suggesties zijn van het grootste belang bij het verbeteren van onze dienstverlening.

Op deze manier zijn wij continue bezig om onze praktijk zo goed en efficiënt mogelijk te laten functioneren zodat wij de best mogelijke huisartsenzorg kunnen blijven leveren. Mocht u adviezen hebben met betrekking tot onze praktijkvoering dan horen wij dit graag van u.

Psychologische hulpverlening in de praktijk

Per April 2012 is Yolanda Mors werkzaam in de praktijk. Zij werkt op donderdag en vrijdag. Mevrouw Mors is sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en biedt hulp bij depressieve klachten, stress en overspannenheid, slaapproblemen, verwerkingsproblemen of bijvoorbeeld bij problemen binnen uw gezin.

Een gesprek bij mevrouw Mors kan ook een opstapje zijn naar meer uitgebreide psychologische zorg, zij kan meedenken welke hulpverlener de juiste voor u zal zijn. U kunt een afspraak bij haar maken na een doorverwijzing van de huisarts.

Geen inloopspreekuur meer

Per 1 november 2011 is er geen inloopspreekuur meer bij onze praktijk. Dit om de service voor de patiënten te verbeteren. Een afspraak is nu mogelijk vanaf 8 uur ‘s ochtends en er is minder kans op uitloop van het spreekuur.

Bloedafnameservice Antoniusziekenhuis

Elke woensdag- en vrijdagochtend tussen 8.00 uur en 08.45 uur zonder afspraak in de huisartsenpraktijk.

U hoeft zich niet te melden aan de balie.