Griepvaccinatie 2018

Huisartsenpraktijk Marknesse:

  • Maandag 15 oktober          14.30 – 16.00 uur
  • Donderdag 18 oktober      14.30 – 16.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17.00 – 19.00 uur

‘De Bosfluiter’ in Luttelgeest:

  • Maandag 15 oktober          10.30 – 11.30 uur

‘Het Klokhuis’ in Kraggenburg:

  • Dinsdag 16 oktober           10.30 – 11.30 uur

Verzorgingshuis ‘De Markehof’:

  • Donderdag 18 oktober       11.15 – 12.15 uur

 

Als u niet in staat bent om te komen, wilt u dan een afspraak maken met de praktijkassistente?

!!!GRAAG DE UITNODIGING MEENEMEN!!!

Nieuwe huisarts in opleiding

 

Beste patiënten van huisartsenpraktijk Marknesse,

 

Van september 2018 tot en met november 2019 zal ik aanwezig zijn om het eerste jaar van de opleiding tot huisarts te volgen. Met dit briefje wil ik u dat laten weten en mijzelf kort voorstellen.

 

In 2016 ben ik afgestudeerd als arts. Hierop heb ik een jaar gewerkt op de afdeling longziekten in het Medisch Centrum Leeuwarden. Het afgelopen jaar heb ik nog een jaar op de spoedeisende hulp gewerkt in Hoogeveen.

Aankomend jaar zal ik langzaam maar zeker zelfstandiger consulten voeren en visites doen. Ook kunt u mij op de huisartsenpost tegenkomen. Ik werk op woensdag tot en met vrijdag op de praktijk.

 

Ik hoop op een goed contact en als u mij iets mee wil geven voor mijn opleiding dan hoor ik dat natuurlijk ook graag!

 

Luuk Vermei

Nieuwe stagiaire praktijkondersteuner somatiek

Vanaf september 2018 ben ik in de praktijk niet alleen als assistente werkzaam, maar ook als praktijkondersteuner in opleiding.

Tijdens deze opleiding zal ik onder supervisie staan van Felice Winters (praktijkverpleegkundige) en de huisartsen.

U kunt mij daarom ook tegenkomen tijdens de zelfstandige spreekuren en de gezamenlijke spreekuren samen met Felice.

Groet,

Marlies Bastiaanssen

 

Nieuwe HAIO

Per  1 september ben ik een nieuw gezicht bij de praktijk, dus reden om mijzelf even voor te stellen.

Mijn naam is Rozanne de Groot en ik zal voor het komende jaar  in Marknesse aan het werk zijn als huisarts in opleiding.  

Na 3 jaar werken  als basisarts in de tropen, was het tijd terug te gaan naar Nederland om verder te leren. Zodoende heb ik het afgelopen jaar gewerkt binnen de jeugdgezondheidszorg (GGD) en de ouderengeneeskunde.  Alles bij elkaar een leerzame opmars naar mijn uiteindelijke doel: huisarts worden.

 

Met veel plezier en enthousiasme begin ik dan ook op de praktijk in Marknesse aan het eerste deel van mijn huisartsopleiding,  waarvoor ik gemiddeld 4 dagen in de week aanwezig zal zijn op de praktijk en mijn eigen spreekuur zal doen.  Dokter  de Visser en Dokter Mulder zijn daarbij als opleiders ook betrokken gedurende het jaar.

 

Online mogelijkheden

Huisartspraktijk Marknesse nodigt u van harte uit uw eigen zorgdossier te openen op MijnGezondheid.net. Op dit internetportaal van de praktijk krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische en medicatiedossier. Verder kunt u: herhaalmedicatie aanvragen, een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts en een e-Consult aanvragen (voor niet spoed eisende vragen).

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Bent u ouder dan 16 jaar en staat u ingeschreven bij onze huisartspraktijk? Dan kunt u een dossier openen op MijnGezondheid.net. Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl.

MijnGezondheid.net (MGn) is een goed beveiligd, persoonlijk online zorgdossier. Zo vergroten wij onze bereikbaarheid en geven wij u meer mogelijkheid om echt inspraak te hebben in uw eigen behandeling.

Voor toegang tot MijnGezondheid.net klikt u in het menu aan de rechterkant op “Online diensten”.

Psychologische hulpverlening voor kinderen

Cisca MulderMijn naam is Cisca Mulder, NVO Orthopedagoog-Generalist. Sinds deze zomer kunt u mij op donderdag zien in de Huisartsenpraktijk Marknesse. Mijn functie binnen de praktijk is die van POH-GGZ-Jeugd. Bij mij komt u als u problemen ervaart in de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Dan geef ik advies, begeleiding en behandeling en richt me op ouders, gezin en omgeving. Tieners en jong volwassenen, die problemen ervaren, kunnen ook terecht bij mij.

Huisartsenopleiding in de praktijk

Beste patiënten,

Mijn naam is Laura van Bruggen en komend jaar ben ik in deze praktijk aan het werk als huisarts in opleiding. Per 1 maart 2016 ben ik begonnen met de opleiding tot huisarts, en mijn eerste jaar bestaat voornamelijk uit het werken hier in de praktijk in Marknesse. Ik zal dit doen onder supervisie van dr. Mulder en dr. De Visser, daarom zult u hen soms ook zien tijdens een consult. Voor ik aan de huisartsopleiding begon, heb ik ruim een jaar als arts gewerkt op een Spoedeisende Hulp.

Omdat ik in opleiding ben, is het leerzaam om soms video-opnames te maken van consulten. Deze opnames zullen alleen voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden. Als u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit melden bij de assistentes, dan kunnen we daar rekening mee houden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Tot ziens!

Laura van Bruggen

 

Kwaliteitsverbetering

NPA certificaat

Binnen onze praktijk streven wij continue naar verbetering. Daarvoor hebben we verschillende trajecten lopen.

De praktijk is NHG geaccrediteerd:

De NHG Praktijk Accreditering is een, door het Nederlands Huisartsen Genootschap opgerichte, onafhankelijke accrediteringsorganisatie. Deelnemende praktijken worden getoetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. De mening van patiënten wordt daarin expliciet betrokken. Er wordt bij de deelnemende praktijken gewerkt aan aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg. Problemen worden hierbij door het hele team aangepakt met concrete verbeterplannen.

Patiënten enquête:

Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met onderzoeksbureau ARGO uit Groningen een patiënten enquête gehouden (“Door Cliënten Bekeken”). Dit bestond uit twee delen:

  1. Een anonieme vragenlijst die via internet kon worden ingevuld. Veel patiënten hebben de moeite genomen om deze vragenlijst in te vullen.
  2. Het organiseren van een patiëntenpanel. Deze bijeenkomst hebben we in november gehouden onder leiding van Peter van Linschoten (werkzaam bij ARGO). Hieraan hebben 8 patiënten uit onze praktijk deelgenomen. Voor ons was het de eerste keer dat wij op deze manier met onze patiënten in gesprek waren. Vooraf dus voor ons ook best even spannend. Het bleek een hele prettige en leerzame middag voor ons. We kregen veel bruikbare tips waarmee we zeker aan de slag kunnen om onze zorgverlening en voorzieningen in de praktijk te verbeteren.

Ons eerste en voor u meest zichtbare verbeterpunt zal zijn het realiseren van e-consult in 2015. Hiermee willen we onze bereikbaarheid verder verbeteren. Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de patiënten enquête hartelijk bedanken. Uw opmerkingen en suggesties zijn van het grootste belang bij het verbeteren van onze dienstverlening.

Op deze manier zijn wij continue bezig om onze praktijk zo goed en efficiënt mogelijk te laten functioneren zodat wij de best mogelijke huisartsenzorg kunnen blijven leveren. Mocht u adviezen hebben met betrekking tot onze praktijkvoering dan horen wij dit graag van u.

Bijenhotel bij het Gezondheidscentrum

photo (1)

Bij het gezondheidscentrum staat sinds kort een bijenhotel. Het plaatsen van een bijenhotel is een leuke vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Landschapsbeheer Flevoland maakt en levert de bijenhotels aan bedrijven en helpt bij het neerzetten. Hiermee verhogen wij de natuurwaarde van ons terrein en dragen we bij aan de bescherming van de wilde bijen. Zo kunnen ze blijven bestuiven en zorgen voor voedsel voor de mens. Door een bijenhotel te plaatsen bieden we de metselbij en andere wilde bijen een onderkomen en kan hij eitjes leggen. De metselbij en andere wilde bijen steken niet!

Verhuizing van de huisartsenpraktijk

Vanaf  September 2013 is de huisartsenpraktijk gevestigd in het Gezondheidscentrum Marknesse, gevestigd aan de Emmeloordseweg 2a, Marknesse.