« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Waarom een klachtenprocedure?

Een goed en prettig contact tussen u als patiënt en de medewerkers van de huisartsenpraktijk vinden wij belangrijk. Gelukkig verlopen deze contacten meestal naar ieders tevredenheid. Maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, de praktijkondersteuner of de praktijkassistente.

Wij hebben liever dat u klachten bij ons meldt dan dat u er mee rond blijft lopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen deze met u bespreken. We proberen er ook lering uit te trekken, zodat we in de toekomst nog betere zorg kunnen verlenen.

Hoe dient u een klacht in?

U neemt contact op met één van onze medewerkers, telefoonnummer: 0527 – 20 30 00. U ontvangt dan een klachtenformulier. U kunt dit klachtenformulier ook hier downloaden.

Het formulier vult u in en stuurt het daarna op naar fwinters@huisartsenmarknesse.nl of u levert het in bij de praktijkassistente.

Hoe gaat het verder?

Ons streven is uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen af te ronden. De klachtencoördinator zal u soms nog bellen voor een nadere toelichting. Daarna informeren wij u schriftelijk over de afhandeling van uw klacht of, indien u dit wenst, maken we met u nog een afspraak om dit mondeling toe te lichten. Wij hopen dat hiermee uw klacht naar tevredenheid is behandeld.

Klachtenfunctionaris

Komt u er met ons niet uit, of is het lastig voor u, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Geschilleninstantie

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden verkrijgbaar bij de praktijkassistente en op www.skge.nl.